Digitalt udviklingshus

Vi løfter ambitiøse virksomheder til nye digitale højder

Strategi, teknologi og design er grundstenene i udviklingen af stærke digitale løsninger, der understøtter og styrker virksomheders udvikling og konkurrencekraft.

Vi skaber digitale forspring for visionære virksomheder

Med erfaringer fra mere end 200 projekter så ved vi, at viden, tillid og engagement er afgørende faktorer for successen af digitale projekter. Vi besidder kompetencer, forretningsforståelse og indsigt i tidens tendenser og værktøjer, og ved, hvordan løsninger skaber værdi for virksomheder og slutbrugere.

Open Experience ApS

Open Experience ApS

AffaldsApp er navnet på den løsning, som vi sammen har designet og udviklet. Samlet set har AffaldsApp opnået mere end 225.000 downloads.

TheNewSort ApS

TheNewSort ApS

TheNewSort ønskede en ny digital platform, der ville gøre det nemmere for kommunerne at skabe det nødvendige overblik over affaldsordninger.

Nykredit

Nykredit

Gennem en periode på 10 år har vi løbende bidraget til koncernens digitale udvikling, herunder udvikling af digitale værktøjer og apps.

Bygma Gruppen

Bygma Gruppen

Bygma søgte at styrke relationen til deres erhvervskunder og skabe en bedre service mellem de enkelte forretningsenheder og kunderne.

Software og samarbejde med omtanke

Sammen skaber vi softwareløsninger som er rygraden i morgendagens bæredygtige forretninger. Vi arbejder struktureret og pligtopfyldende og sætter
en ære i at overholde aftaler og deadlines. For din virksomhed betyder det: Aftalte leverancer, til tiden, indenfor aftalte budgetter.

Brugervenlighed

Gode brugeroplevelser skaber brugertilfredshed og tillid, hvilket er afgørende for den succesfulde implementering, når nye digitale værktøjer og systemer skal tages i brug.

Pålidelighed

Forretningssoftware skal være til at stole på, ellers udhules værdien af den digitale omstilling. Pålidelige digitale løsninger er robuste, skalerbare og modstandsdygtige.

Sikkerhed

IT-sikkerhed er ikke til at spøge med, og ej heller en fravalgsmulighed. Tillid og IT-sikkerhed hænger uløseligt sammen og er afgørende for virksomheders overlevelse og troværdighed udadtil.

Fremsyn

Verden står ikke stille. Digitalisering sker i det små, i det store, ofte hurtigt og nogle gange ganske stille. Digital omstilling kræver fremsynet ledelse og udvikling.

Forskellen er noget vi skaber sammen

Vi har fokus på lange og dybe samarbejdsrelationer, for sammenhæng, udvikling og værdi, skabes bedst når vi kan indleve os i organisationerne vi ‘samskaberʼ med. Med kerneværdier som netop samarbejde, åbenhed og nysgerrighed, kan vi gøre en forskel sammen med vores kunder.

Postiv udvikling

Udbyg jeres forretning med nye og supplerende digitale løsninger og kundeoplevelser, så jeres virksomhed står stærkt i en evigt foranderlig verden. Grib vækstmulighederne og høst frugterne af digitalisering.

Større effektivisering

Opnå bedre resultater og større arbejdsglæde hos medarbejdere gennem automatisering af manuelle arbejdsgange. Opnå større overblik i alle dele af forretningen, gennem stærkere digital integration på tværs af virksomheden.

Øget konkurrenceevne

Skil jer ud og kom jeres konkurrenter i forkøbet ved at anvende teknologier som cloud, kunstig intelligens, big data, sensorteknologier og andre teknologier til at skabe merværdi og øget produktivitet.