Digitalt udviklingshus

Vi løfter ambitiøse virksomheder til nye digitale højder

Hvordan sætter I strøm til jeres digitale forretning og processer?
Strategi, teknologi og design er grundstenene i udviklingen af stærke digitale løsninger, der understøtter og styrker virksomheders udvikling og konkurrencekraft. Digital transformation kræver et tæt udviklingssamarbejde med ledere og medarbejdere. Det afgørende brændstof i digitale projekter er nemlig ikke teknologier, men derimod engagement, viden og tillid.

Har jeres virksomhed brug for et digitalt forspring?

Siden 2009 har vi designet og udviklet et hav af digitale løsninger til virksomheder i næsten alle brancher. Med stærke digitale kompetencer, stor forretningsforståelse og dyb indsigt i digitale udviklingstendenser og værktøjer, ved vi, hvordan nye digitale integrationer og løsninger kan skabe stor værdi både for virksomheden og for brugerne.

Vi brænder for at skabe meningsfulde digitale løsninger, der fornyer arbejdsprocesser og fremtidssikrer forretningsmodeller - sammen med jer.

Mere vækst

Udbyg jeres forretning med nye og supplerende digitale løsninger og kundeoplevelser, så jeres virksomhed stå stærkt i den evigt foranderlige verden. Grib vækstmulighederne og høst frugterne af digitalisering.

Større effektivisering

Opnå bedre resultater og større arbejdsglæde hos medarbejdere gennem automatisering af manuelle arbejdsgange. Opnå større overblik i alle dele af forretningen gennem stærkere digital integration på tværs af virksomheden.

Øget konkurrenceevne

Skil jer ud og kom jeres konkurrenter i forkøbet ved at anvende teknologier som cloud, kunstig intelligens, big data, sensorteknologier og andre teknologier til at skabe værdi og højere produktivitet.

Softwareløsninger med omtanke

Der har været fart på den digitale udvikling i de seneste år. Nye teknologier har skabt gode brugergrænseflader og medført mere effektive arbejdsgange. Vi bruger alle sammen digitale teknologier dagligt, og vi lægger ofte ikke mærke til, at vi bruger avancerede teknologier. De er der bare, og de skal bare fungere. Det er ikke nok blot at bygge software, det skal gøres ordentligt og langtsigtet. Softwareløsninger, som vi skaber sammen, er rygraden i morgendagens bæredygtige forretning.

Brugervenlig

Gode brugeroplevelser skaber tillid og brugertilfredshed, der er afgørende for succesfuld implementering, når nye værktøjer og systemer skal tages i brug.

Pålidelig

Forretningssoftware skal man kunne stole på, eller udhuler man værdien af den digitale omstilling. Pålidelige digitale løsninger er robuste, skalerbare og modstandsdygtige.

Sikker

IT-sikkerhed er ikke et spøg eller en fravalgsmulighed. Tillid og sikkerhed hænger uløseligt sammen. Data er afgørende for virksomhedens troværdighed og overlevelse.

Fremsynet

Verden står ikke stille. Digitalisering sker i det små, i det store, ofte hurtigt og nogle gange ganske stille. Digital omstilling kræver fremsynet ledelse og udvikling.

Forskellen er noget vi gør sammen

Vi udfordrer hele tiden den måde, vi gør tingene på, så vi kan udvikle os selv og vores kunders forretning. Vi har mange langvarige samarbejdsrelationer, hvor vi kan leve os ind i organisationen og skabe sammenhæng, udvikling og værdi på både den korte og den lange bane. Med kerneværdier som netop samarbejde, åbenhed og nysgerrighed, gør vi en forskel sammen med vores kunder.

Her er en række udvalgte kundecases, hvor vi har bidraget til den digitale udvikling.

Leki Aviation

Sammen med Leki Aviation har vi automatiseret manuelle salgsprocesser og implementeret en ny e-commerce løsning.

Geomatic A/S

I et tæt udviklingssamarbejde har vi nytænkt datavisualisering og brugeroplevelser på segmenteringsplatformen conZOOM®.

TheNewSort ApS

TheNewSort ønskede en ny digital platform, der ville gøre det nemmere for kommunerne at skabe det nødvendige overblik over affaldsordninger.

Open Experience ApS

AffaldsApp er navnet på den løsning, som vi sammen har designet og udviklet. Samlet set har AffaldsApp opnået mere end 195.000 downloads.